Investor

Vi investerer altid selv med i alle aktierne og er selv med i fonden, det gør os til et naturligt førstevalg for danske professionelle og semi- professionelle investorer

Dokumenter

Den alternative investeringsfond

Return Investment A/S
+71 96 94 38
Ravnsbjergvej 2, 3670 Veksø
FT.nr. 25051
CVR.nr. 41675675 

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formålatgøre det lettere fordigat forstådette produktskarakteristika, risici,omkostningerogmuligeafkastogtabogatgøredetlettereat sammenligne produktet med andre produkter.

Læs dokumentet her

Tegningsblanket

Ordreblanket til brug ved køb af andele i Return Investment A/S (for minimum 750.000 kr.)

Husk at udfylde “ERKLÆRING OM KENDSKAB TIL RISICI” i dokumentet.

Læs dokumentet her