Compliance

Vi investerer altid selv med i alle aktierne og er selv med i fonden, det gør os til et naturligt førstevalg for danske professionelle og semi- professionelle investorer

Den alternative investeringsfond

Return Investment A/S er registreret som selvforvaltende FAIF (forvalter af alternative investeringsfonde ved FT.nr. 25051.

Know Your Costumer

Return Investment A/S ønsker på alle måder at være med til at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme samt overholde gældende lovgivning på området.

Politik for interessekonflikter

For at beskytte vores kunders interesse har vi indrettet os således, at risikoen for interessekonflikter er reduceret mest muligt. Vi har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter der efter anmodning kan udleveres til vores kunder.

Læs dokumentet her

Risiko

Return Investment A/S tilbyder et investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

Bilag 1 til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bkg. nr. 345 af 15. april 2011).

Læs dokumentet her

Politik for persondatabeskyttelse

Databeskyttelse har høj prioritet hos Return Investment, og vi ønsker åbenhed og transparens om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for persondatabeskyttelse, der forklarer, hvordan selskabet behandler dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kontakt venligst Adm. direktør Mads Hansen Baudier, som er selskabets dataansvarlige.

Læs dokumentet her

Disclaimer

Sidens informationer, beregninger, vurderinger og skøn kan ikke erstatte finansiel rådgivning, og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investor anbefales at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information.

Læs dokumentet her