Afkastet

Vi investerer altid sammen med vores investorer for at være i samme båd. Ved at anvende den kortsigtet strategi har det skabt 8 år med et positivt afkast der alle år har slået vores sammenligningsindekset (OMX C25 Copenhagen).

Dygtige trader

Som investor i fonden investerer du hos de bedste trader i verden. Globalt findes der tusindvis af investeringsforeninger, hedgefonde, men kun en brøkdel af dem formår at slå markedet og skabe værdi til deres investorer over sigt. Hos Return Investment holder vi omkostningerne nede og ønsker kun det bedste af det bedste for selskabet og dig som investorer, da vi deltager på samme vilkår har har egne midler involveret i alle handler. Vi tager et Resultat-honoar og det opgøres engang i kvartalet.

Målsætningen

Fondens investeringsmålsætning er at opnå et attraktivt kortsigtede afkast inden for de fastlagte investeringsmarkeder som primært omhandler Nasdaq, S&P500, Dow Jones i USA og få nordiske markeder. Selskabet ønsker at give investorerne et konkurrencedygtigt afkast under hensyn til porteføljens absolutte risiko, som ligger på en risikoskala på 7 ud af 7. Det er vores erfaring, at mange kunder primært har produkter udbudt eller formidlet af det pengeinstitut, hvor de har depot.

SÆLGEREN

Det er meget naturligt, at en rådgiver i den bank de arbejder, anbefaler sine egne produkter – når man handler i en forretning, der selv udbyder et bestemt mærke, får man ikke anbefalet et andet. Vi synes det er forkert at anbefale noget man ikke selv er investeret i. Det vurderer vi er fordi man ikke tror nok på selve produktet eller investeringen, vi kan ikke se en ide at anbefale noget uden at man selv er aktivt eller passivt investeret. Konceptet: Vi investerer selv i det samme som vores kunder. Vi har hånden på kogepladen 24/7 og er selv interesseret i den bedste performance overhovedet.

ÅRSAFKASTET

Udvælgelsen af aktierne til selskabet sker på baggrund af en momentumberegning i de mest solide papirer på det globale aktiemarkedet, de primære investeringer vi foretager, er aktierne der ligger på Nasdag100 eller og S&P500. Vi benytter risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast. Siden 2014 har vi opnået 100% mere i afkast end sammenligningsindekset, netto efter alle omkostninger ved anvendelse af strategien at handle på udsvingene i den opadgående momentumtrend.

Vores filosofi

Filosofien er at drage fordel af momentum og en opadgående trend, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser, temaer m.m. Undervejs har der være perioder, hvor vi underperformer, og i sådanne perioder er det vigtigt fortsat at være tro mod strategien. Det er vigtigt, at man ser afkastet over en længere periode på 3-4 år.

Kontakt os

Vi gør hver dag vores bedste for at skabe gode afkast til vores medinvestorer, og har for eksempel siden 2014 med investeringstrategien som vi anvender selv, skabt over et afkast på ca. 210 % efter alle omkostninger ved at handle på udsvingene i den opadgående momentum trend. Strategien er simpel og er den samme vi bruger, vi ændrer ikke i strategien hellere ikke i et nedadgående markedet.
Du kan naturligvis til enhver tid komme ud af selskabet enten ved en kapitalnedsættelse eller ved opkøb fra andre medinvestorer, men for at øge sandsynligheden for gode afkast, anbefaler vi en tidshorisont på 2 år+.
Kapitalandele i Return Investment A/S kan, jævnfør selskabets vedtægter, indløses ved hvert årsskifte til indre værdi fratrukket indløsningsfradrag.

Hvad viser forskningen

Research viser, at man skal have en fornuftig spredning af sine aktier for at undgå at eksponere sig for meget mod blandt andet selskabsspecifikke risici, og porteføljen bør derfor ikke bestå af kun en aktie men 10 aktier. 50% af milderne investeres i globale momentum aktier.

Samtidig skal porteføljen heller ikke indeholde så mange aktier, at både risiko og afkastmuligheder spredes så meget, at man opnår indekslignende afkast det er vi slet ikke interesseret i med den her investeringsstrategi skal vi skal slå markedet. Med andre ord; Det gælder om at sprede risikoen ved at investere i et vist antal aktier, men ikke for mange aktier, da man herved ikke kan opfylde sit mål om at opnå bedre afkast end en simpel indeksinvestering. I fonden, diversificerer vi investeringerne således, at porteføljen typisk består af minimum 5-10 forskellige aktier. Dette antal sikrer en fornuftig risikospredning samtidig med, at porteføljen er tilpas koncentreret til, at vi kan levere bedre afkast end investering i alle aktier US100 og S&P500 indeksene.

Alternativ investeringsfond

Return Investment A/S er en registreret selvforvaltende AIF ved FT.nr. 25051, der giver mulighed for investering i globale børsnoterede aktier hjemmehørende i udviklede lande med henblik på at opnå en stabil forretning af den indskudte kapital.
Produktet er tiltænkt investorer med finansiel viden og erfaring, som kan tåle at tabe hele det investerede beløb. Produktet er tiltænkt investorer, som er interesseret i en forøgelse af deres formue, risikoafdækning og en gearet position. Produktet retter sig mod investorer med lang tidshorisont og vil muligvis ikke egne sig til investorer, der planlægger at trække deres penge ud indenfor 1 år. Den typiske investor i produktet, er en investor, der tager høj risiko, og som investerer minimum 750.000 DKK. (såkaldte ”semi-professionelle investorer”).